Arbetsmiljöpolicy

VISABs Arbetsmiljöpolicy

För att kunna förverkliga Västsvensk Industrisanering ABs strategiska plan eftersträvar vi en god arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall för alla. Våra medarbetare är den viktigaste resursen, de ska verka i en miljö där man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter. Varje anställd har ett eget ansvar för sin och andras arbetsmiljö, för sin egen utveckling i arbetet och för att tillsammans med övriga kollegor utveckla verksamheten.

Ledningen skall verka för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Ledning, chefer och anställda ska alla bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar likabehandling av anställd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Åtaganden och Insatser för att förverkliga vår strategiska plan som förbättrar både yttre och inre arbetsmiljö:

  • Kontinuerligt genomförande av skyddsronder.
  • Att ständigt följa utvecklingen gällande legala krav och andra krav hos kunder och myndigheter.
  • Att vi kontinuerligt gör ständiga förbättringar och korrigerade åtgärder för att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i samråd och medverkan med arbetstagarna.
  • Utföra riksinventeringar och riskbedömningar samt följa upp dessa.
  • Att vi har anpassade arbetsbeskrivningar och en bra arbetsfördelning.
  • Ledningen ska se till att vi har rätt ergonomiskt anpassade arbetsmetoder och utrustning så långt det är möjligt.
  • Genom personalsamtal och undersökningar fånga upp ohälsa och tidigt sätta in resurser och förebyggande åtgärder.
  • Att ständigt analysera och arbeta med förbättringar i ledningssystemet för arbetsmiljö.
  • Alkohol- och drogfri arbetsplats.

 

Mikael Hansen, VD

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05