Dataskyddspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter till Västsvensk Industrisanerings AB. Därför har vi upprättat den här policyn som förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Policyn utgår från den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Vi arbetar för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet för att kunna genomföra våra uppdrag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och lag eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Här följer exempel på personuppgifterna vi samlar in och behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Personnummer och fastighetsbeteckning vid rotavdrag
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Vilken av ovanstående information vi samlar in beror på situation. Vi samlar inte alltid in all information. Personnummer och fastighetsbeteckning behandlas bara om du vill ha rotavdrag.

Vad gör vi med informationen?
Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna genomföra och följa upp våra uppdrag till dig.

När du beställer tjänster av oss hanterar vi dina personuppgifter i form av namn, adress, yrkesroll, e-post och telefonnummer för att kunna registrera dig som kund och ge dig eventuella offerter samt upprätta projekt till dig. Vidare används personuppgifterna till att fakturera utfört arbete samt i uppföljning och kvalitetssäkring. Vid rotavdrag hanteras även personnummer och fastighetsbeteckning som lämnas till tredje part så som skatteverket.

När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Om du uppger andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag eller för att det ligger i vårt intresse (berättigat intresse).

Genom att du anmäler dig till våra nyhetsbrev hanterar vi ditt namn och e-post.

Genom att du besöker vår hemsida där cookies används så lagras viss information på din dator. Se vår cookie policy

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Men vi kan behöva dela din information med leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi kan också behöva dela din information med myndigheter om vi måste göra det enligt lag.

Västsvensk Industrisanerings AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att spara din data så länge du är kund hos och så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Västsvensk Industrisanerings AB och kund, prospekt, eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du får ett utdrag med alla uppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter i den mån det inte strider mot andra lagar. Du kan till exempel be oss att inte använda dina uppgifter för reklamutskick.
 • Du har rätten att bli raderad (glömd) om det inte strider mot andra lagar.
 • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05