Kvalitetspolicy

VISABs Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet.

Lagar och förordningar skall efterlevas i det dagliga arbetet.

Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter, planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför skall alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

Åtaganden och Insatser för att förverkliga vår strategiska plan som förbättrar både yttre och inre kvalitet.

 • Vi skall alltid agera på ett professionellt och trevligt sätt mot våra kunder.
 • Genomförande av kundtillfredställelse.
 • Genomförande av leverantörsbedömningar.
 • Att ge möjlighet till kompetensutveckling och att se till att alla har rätt utbildning.
 • Att vi fastställer lagar och andra krav samt analyserar verksamhetens efterlevnad av dessa.
 • Kontinuerligt förbättra alla våra processer.
 • Fastställa mål och arbeta mot dessa.
 • Att vi kontinuerligt gör ständiga förbättringar och korrigerade åtgärder.
 • Att vi genomför service och underhåll enligt ställda krav.
 • Att vi fastställer styrande dokument.
 • Att ständigt analysera och arbeta med förbättringar i ledningssytemet för kvalitet.

 

Mikael Hansen, VD

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05