Det miljösäkra rengöringsalternativet

Isblästring

- en revolutionerande rengöringsmetod

Torr-isblästringsteknik

Blästring med kolsyreis/ torris är en revolutionerande rengöringsmetod med pellets av kolsyreis som blästringsmaterial. Metoden är miljövänlig, effektiv och tidsbesparande.

När konventionella rengöringsmetoder leder till extraarbete och tar mycket tid är torr-isblästring ett bra alternativ. När rengöring med vatten, kemikalier, lösningsmedel eller andra blästringsmetoder är förbjudet eller inte kan användas är torr-isblästring oftast det enda rengöringsalternativet. VISAB utför uppdrag där vi rengör med torr-isblästringsteknik både till tunga industrier och enskilda privatpersoner. Vi har utvecklat våra metoder och utrustning för att vara så flexibla och effektiva som möjligt så att uppdragen blir kostnadseffektiva.

VISAB använder bland annat torr-isblästringstekniken till följande:

Båtar, Husvagnar & Bilar
Föroreningarna på ytan, färgen och lacken? Dekaler och dekor på bilar – det mesta tar vi bort med isblästring. Vi kan göra underverk med skrov, bottenfärg, drev, propellrar samt däck och maskinrum, men även på en del inredning.

Valsar, Aggregat, Pumpar & Motorer
Många maskindelar, motorer och lindningar är svåra att komma åt utan att demontera hela konstruktionen. Genom våra specialanpassade utrustningar kan vi rengöra de flesta komponenter på plats och därmed blir driftstoppet så kort som möjligt.

El-utrustning & Elskåp
Komplexa och känsliga komponenter rengörs lätt med isblästring utan demontering. Elmotorer, elutrustningar och elskåp kan rengöras direkt genom blästring med torris. I de flesta fall klarar vi jobbet utan att ens behöva bryta strömmen.

Tak, Fasader & Stenmurar
Mögel, sotpartiklar, avgaser och andra luftföroreningar sätter sig på yttertak, fasader eller stenmuren runt huset. Dessa föroreningar tar vi enkelt bort med isblästringstekniken.

Oljesanering
Oljestationer, pumpstationer eller andra typer av maskiner, motorer och elkablar rengör vi lätt med isblästring utan driftstopp eller demontering. Den frusna bortblästrade oljan eller fettet tar vi hand om för vidare deponering.

Tryckeri, Plast- & Livsmedelsindustri
Isblästring rengör lätt förpackningsmaskiner från lim, pappersdamm och produktrester utan vatten eller kemikalier. Plast och polyuretan avlägsnas skonsamt. Inom tryckerier tar vi effektivt bort våt och torr tryckfärg, spraypulver, pappersdamm och lim.

Fördelar med Torr-isblästringsteknik

Ingen vätska
Kolsyreisen sublimeras som koldioxidgas i atmosfären. Det finns inget avloppsvatten eller andra föroreningar kvar. Smutsen faller ner på golvet och kan lätt dammsugas eller sopas upp. Maskinen skadar ej känsliga detaljer och ger ingen korrosion på materialet.

Inget slitage eller erosion
Torr-is pellets har ingen slipande effekt och skadar därför inte maskiner eller verktyg som torr-isblästras.

Ingen demontering av maskiner
Rengöringen kan ske när komponenterna fortfarande är monterade på maskinen, rengöringen sker alltså direkt på plats. Då det inte finns något behov av demontering av de förorenade delarna blir det en ekonomisk fördel då maskinerna och produktionen får en kortare stopptid.

Inga kemikalier, inga blästringsrester (t ex. korund, sand) och inget avloppsvatten
Efter blästring finns det inga rester kvar. På grund av detta finns det ingen förorening av mekanik, tätningar etc. Det finns inga extra kostnader för borttagning av giftiga eller skadliga kemikalier, lösningsmedel eller andra slipmedel. Torr-isblästning är miljövänligt, säkert och ekonomiskt även i områden där rengöring med vatten eller sand är förbjudet.

Mindre kostnader för arbetskraft
Arbetsinsatserna för rengöring och underhåll av löpande band eller andra maskiner kan minska drastiskt genom att använda torr-isblästring, speciellt när traditionella städmetoder behöver en hel del förberedelser och efterbearbetning. Torr-isblästring är både snabbare och en effektivare rengöringsmetod.

Inga restprodukter
Vid torr-isblästring blir det inga restprodukter över. Det enda som faller till golvet är smutsen som har avlägsnats och kan kan lätt dammsugas eller sopas bort. Om du t.ex. rengör med kemikalier eller rengöringsmedel får du istället ett giftigt avfall att ta hand om.

Kontakta oss om du har frågor om hur vi kan hjälpa dig. Vi diskuterar gärna igenom vilka möjligheter vi har för att få just ditt arbete utfört på bästa sätt.

Sandra
Kundtjänst

Frågor?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05

Övriga tjänster

visab-isblastring

Blästring är en rengöringsmetod som avlägsnar bland annat rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt, samtidigt som det också är en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning och annan ytbehandlig.

visab-betonggolvsmalning-250x300

Vår affärsidé och filosofi är att vara en helhetsleverantör inom golvlösningar.

VISAB har under åren utvecklat verksamheten så att vi idag kan erbjuda helhetslösning inom olika golvlösningar i samma projekt, vilket är en stor fördel enligt våra kunder.

Vi kan erbjuda allt från att slipa/fräsa bort nuvarande beläggningar, renovera och laga betong, flytspackla, slipa och polera betongen samt epoximålningar.

hogtryckstvattning

En stor och viktig del i VISABs tjänsteutbud är saneringar och skadeservice av många olika slag. Vi har både kompetensen och erfarenheten samt en modern maskin- och utrustningspark för att sanera, åtgärda och förebygga oönskade skadade eller förorenade ytor.

 

1

En stor och efterfrågad del i VISABs verksamhet är lagningar och ytskydd av betongmaterial i alla dess former och miljöer. Syra, damm eller vatten spelar ingen roll – vi har produkter till alla ändamål!

VISAB erbjuder tjänster allt från betonglagning, bygga upp betong och rörelsefogningar till att ytskydda betongen med impregnering eller målarfärg. Tillsammans med våra erfarna och professionella medarbetare så klarar vi av de krav som kunderna ställer och kan garantera att arbetarna utförs på bästa sätt och med det bästa resultatet.

betongslipning

VISAB är en certifierad utförare av Husqvarna ( gamla HTC ) superfloor. Vår personal har lång erfarenhet och specialkompetens inom betongslipning. Vi säkerställer kvaliten och levererar enligt förväntningar genom att ha den senaste teknikens maskiner som även minimerar buller och dammspridning på abolut bästa sätt.

Vi hjälper till med allt från  Superprep™ till  Superfloor™ men givetvis också  underhållning av golv. Vi är redo för uppdrag både i krävande industrimiljöer och privata bostäder. Betonggolvet blir slitstarkt, lättstädat och vackert.

visab-invandig-silorengoring

VISAB erbjuder sanerings- och rengöringstjänster för olika industrier och byggföretag med mera, såsom vakuumsugning, industrisanering, högtrycksspolning, blästring och tvättningar.

Vår maskinpark och utrustning är modern och tillsammans med våra erfarna och professionella medarbetare klarar vi av de krav som kunderna ställer och kan garantera att våra arbeten utförs på bästa sätt och med bästa resultat.

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05