Bäst metod för bäst resultat

Reparation & ytskydd av betong

En stor och efterfrågad del i VISABs verksamhet är lagningar och ytskydd av betongmaterial i alla dess former och miljöer. Syra, damm eller vatten spelar ingen roll – vi har produkter till alla ändamål!

VISAB erbjuder tjänster allt från betonglagning, bygga upp betong och rörelsefogningar till att ytskydda betongen med impregnering eller målarfärg. Tillsammans med våra erfarna och professionella medarbetare så klarar vi av de krav som kunderna ställer och kan garantera att arbetarna utförs på bästa sätt och med det bästa resultatet.

IMG_0720
Betong ytskydd I den bästa av världar finns inget behov av att skydda betong. Betong...
SAM_0365
Betongmaterial som utsätts för inträngande vatten tar skada och vittras sönder med tiden. Med betongimpregnering...
1
Betong åldras och kräver underhåll för att bibehålla sitt utseende såväl som sin funktion. VISAB...
betongfogning
Rörelsefogar och andra fogar i betong har en viktig roll och skall klara alla påfrestningar...
Laddar fler...

Vad är de vanligaste problemen med betonggolv som kräver reparation?

Bakomliggande orsaker till varför betong behöver repareras kan vara väldigt många och kan kräva vidare undersökningar men övergripande kan man dela in dem i följande:

Mekaniskt angrepp

Betongskador orsakat av överbelastning, rörelser, vibrationer.

Kemiskt angrepp

Skador på armering och betong orsakat av exponering av aggressiva kemikalier, eller annan biologisk verkan, saltutfällning/urlakning, kemisk reaktion med omgivande miljö.

Fysiskt angrepp

Skador på betong orsakat av frysning/upptining, termisk rörelse, utvidgning av saltkristaller, krympning, erosion, nötning och slitage

Frätande föroreningar

Skador på armering. Klorider påskyndar korrosionsprocessen och kan orsaka farlig gropfrätning. Kloriderna kommer typiskt från exponering för havs- och saltvatten och avisningssalter.

 

Vilka typer av betongskador kan VISAB reparera och förebygga med sina tjänster?

De vanligaste betongskador vi åtgärdar är sprickor, bomskador, håligheter, nötnings och slitageskador, samt rörelsefogar. Vid nya gjutningar av betongplattor kan regnskador förekomma vilket vi också kan hjälpa till att åtgärda.

 

Vilka är de olika metoderna för att reparera sprickor i betonggolv?

Beroende på anledningen till sprickorna eller ställda krav på reparationen varierar metoderna. Den mest vanligaste metoden är att v-såga sprickan och därmed få en bredare fästyta i ytan för bästa hållbarhet långsiktigt. Lagningsmaterialets egenskaper anpassar vi efter ställda krav. Mindre mikrosprickor där krav saknas och att reparationen är av estetiska skäl bredspacklar vi oftast och sedan slipar av.

 

Kan VISAB:s tjänster för reparation och ytskydd minska risken för korrosion och andra skador på betongen?

Våra metoder inom reparation och ytskydd av betongytor är framtagna och hållbara för att på bästa sätt åtgärda skador som förlänger livslängden på betongen men som också stärker och skyddar betongen och minskar risken mot framtida skador.

 

Hur bedömer man om betonggolvet behöver en ytskyddsbehandling?

Alla betonggolv behöver någon form av ytbehandling för att skydda och öka livslängd om det skall vara tänkta som yt-golv. Vi har olika behandlingar som anpassas efter användande, arbetsmiljön eller särskilda krav.

 

Vilka typer av betongytskydd är lämpliga för olika betongytor?

De allra flesta betongytor kan ytskyddas. Vilket betongytskydd som är lämpligast baseras bla.på syfte, yttre påverkan, eller estetiskt utseende. VISAB utför vanligast 4 typer av skyddsmetoder: Vattenavvisande impregnering, impregnering, dammbindning och fläckytskydd.

Har du frågor?

Sandra

Kundtjänst

Hur kan jag hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkopplar vi snarast! Eller ring oss på 0346 – 154 05